Kalendarz Imprez

REGULAMINY

REGULAMINY

REGULAMINY

 

R E G U L A M I N

 

1. Serwis sklep.rcsradom.pl jest własnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka Z o.o., (MOSiR) z siedzibą przy ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom,

NIP: 948-26-00-038. REGON: 146989199 
Wszelkie uwagi, reklamacje i zwroty biletów prosimy kierować pod adres email: bilety_[malpa]_mosir.radom.pl

 

2. Biuro obsługi klienta znajduje się w siedzibie głównej przy ul. Narutowicza 9 w Radomiu.

 

3. Serwis sklep.rcsradom.pl ("serwis") jest internetowym serwisem sprzedaży biletów na różne imprezy organizowane na obiektach MOSiR. Serwis umożliwia zakup biletów na udostępnione na stronie imprezy.

 

4. W celu nabycia biletu na wybraną imprezę, należy wybrać miejsce z dostępnych do sprzedaży i dokonać płatności drogą elektroniczną, które obsługuje PAYU

 

5. Jeżeli klient nie dokona płatności za bilet(y), te powrócą do ogólnej puli jako niesprzedane po 15 minutach od momentu wyboru miejsca. Na wykonanie płatności w serwisie Klient otrzymuje 15 minut. W tym okresie serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia serwis informuje Klienta i sklep Sprzedawcy o poprawnym wykonaniu płatności.

 

6. Zakupione bilety są dostarczane na wskazany podczas rejestracji adres email. Klient jest zobowiązany wydrukować je samodzielnie i okazać przy wejściu na imprezę.

 

7. W przypadku imprez masowych, jedna osoba (PESEL) może zakupić tylko jeden bilet , zaś przy wejściu na obiekt ochrona może zażądać dokumentu potwierdzającego poprawność danych podanych na bilecie.

 

8. Karnety zakupione przez sklep internetowy będzie można odebrać po okazaniu dokumentu potwierdzającego poprawność danych, w miejscach wyznaczonych przez organizatora imprezy.

 

9. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w okresie do 30 dni od dnia zakupu.

 

10. Zwrot za zakupione bilety przysługuje jedynie do 24h PRZED datą spotkania. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi.

 

 

RODO

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 

 

1)    Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu sp. z o.o., ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom, zwanym „MOSIR”.

2)    MOSIR wyznaczył do Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się poprzez Tomasz Paprocki, adres e-mail: iodmosir_[malpa]_mosir.radom.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3)    Dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji zadań wynikających ze statutu MOSIR zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.– dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na MOSIR na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez MOSIR. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o finansach publicznych. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi.

5)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6)    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych.)

7)    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8)    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a)    Urząd Miasta Radom,

b)   organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych,

c)    podmioty świadczące na rzecz MOSIR usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy.

9)    Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez MOSIR w celu zawarcia i wykonania umowy lub świadczenia usługi, z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez MOSIR jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy lub świadczenia usługi.

Proszę czekać - trwa ładowanie treści